top of page
_DSC1955_edited.jpg

VISJON

Forging Elite Fitness
”Fitness” er et begrep som ofte brukes synonymt med det å være ”godt trent”; hvor mye kan du løfte, hvor fort og langt kan du løpe, hvor ”bra” ser du ut, osv. Innenfor CrossFit opererer vi derimot med en skala for helse når vi snakker om Fitness. Det å være ”fit” vil si at du har god helse, og alt annet, om man vil kalle det prestasjoner eller evner, er en bonus.

 

Ved å sette sammen gymnastikk, vektløfting, tradisjonell kondisjonstrening og fokus på mobilitet søker vi å oppnå den optimale treningskombinasjonen for å iverksette hele kroppen og alle dens funksjonelle bevegelser; en squat (knebøy) handler effektivt om å kunne sette seg ned og reise seg opp fra noe, et deadlift (markløft) dreier seg om å kunne plukke noe tungt opp fra bakken uten at ryggen er i fare, en pull-up (kroppsheving) handler om å kunne holde sin egen kroppsvekt oppe, osv. Kan man utføre alle de bevegelser kroppen er ment for, skadefritt og uten ubehag, da er man av god helse og per vår definisjon ”fit”.

”Forging Elite Fitness” er slagordet til CrossFit, Inc., som oppsummerer formålet med sporten på en kort og god måte. Vår visjon er nettopp å fremme god helse på elitenivå. CrossFit er for alle, uansett utgangspunkt – liten som stor, ung som gammel. Vi tilpasser og skalerer alt av øvelser og økter til et nivå som gir akkurat deg det treningsutbyttet du trenger for å bedre din helsesituasjon. Vi bruker ikke maskiner når vi trener, vi bruker den kroppen vi har. Det finnes heller ikke et eneste speil i boksen (et CrossFit-gym kalles typisk for en CrossFit-boks, eller bare boks), ettersom vi fokuserer på den jobben vi skal gjøre, ikke hvordan vi ser ut når vi gjør den. Boksen skal være et trygt og behagelig sted å være, og alle er velkomne!

Play
Hos CrossFit Grimstad er visjonen å gjøre dette mens man har det moro. Fysisk aktivitet satt i system skal i våre øyne ikke utelukkende bare være en organisert sport, det skal også være en lek; noe våre atleter deltar i fordi de syns det er morsomt og sosialt og noe de trives med å bruke fritiden på. CrossFit Grimstad søker å være et hyggelig møtested for spreke atleter, og vi vil fremme et åpent og inkluderende fellesskap. Det helsefremmende aspektet får man på kjøpet.

Grow
Ved å utfordre seg selv og stadig strebe mot forbedring er vi mennesker i konstant utvikling. CrossFit er like mye mental som fysisk trening, og en generelt sterkere psyke, et mer løsningsorientert tankesett og økt selvtillit er bare noen av endringene CrossFit Grimstad har som visjon å muliggjøre for våre atleter i tillegg til en bedret fysisk helsesituasjon. Det er viktig å huske på at helse er todelt; god fysisk helse krever god psykisk helse og omvendt.

Succeed
Hardt arbeid, god innstilling, en plan og fokus på målet er det som skal til for å lykkes. Hos CrossFit Grimstad vil vi se dette skje hver eneste dag, på hver eneste WOD, hos hver eneste atlet. Det er vår visjon at den innvirkningen suksess i boksen har på livet til våre atleter skal være høyst merkbar og gi økt livsglede og –kvalitet.

bottom of page